Active Campus Ranking
สุดยอดมหาวิทยาลัยจักรยาน
1a day department stores
2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ACN2)
3มหาวิทยาลัยพะเยา (ACN2)
4มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ACN2)
FULL TABLE
แชมป์ปั่นเยอะ
1a day department stores440.1 กม.
2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ACN2)398 กม.
3มหาวิทยาลัยพะเยา (ACN2)153 กม.
4มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์50 กม.
5มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ACN2)30 กม.
FULL TABLE
แชมป์ปั่นไกล
1a day department stores3617 คน
2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ACN2)951 คน
3มหาวิทยาลัยพะเยา (ACN2)784 คน
4มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์347 คน
5มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ACN2)278 คน
FULL TABLE
แชมป์ปั่นหน้าใหม่
1a day department stores550 คน
2มหาวิทยาลัยพะเยา (ACN2)387 คน
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ACN2)265 คน
4มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์150 คน
5มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ACN2)56 คน
FULL TABLE
Activities Calendar

ACTIVE THAILAND TOUR 11 : มหาวิทยาลัยศิลปากร
28/05/2016
a day department stores

ปั่น ปัน น้ำใจน้อง
24/04/2016
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ACN2)

ACTIVE THAILAND TOUR 10 : มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
09/04/2016
a day department stores

ACTIVE THAILAND TOUR 09 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
09/04/2016
a day department stores

มช.ชวนปั่น ตอน "ช้างยิ้ม"
02/04/2016
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ACN2)

Active Campus : Bike for Green & Bike Clinic
27/03/2016
มหาวิทยาลัยพะเยา (ACN2)

กิจกรรมปั่นจักรยานสำรวจสุขภาพต้นไม้
26/03/2016
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ACN2)

ACTIVE THAILAND TOUR 08 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26/03/2016
a day department stores

ACTIVE THAILAND TOUR 07 : มหาวิทยาลัยมหิดล
19/03/2016
a day department stores